Together We’re Strong IVZW

De IVZW is opgericht met steun van 3 Rotary clubs en 2 Zonta clubs:

  • RC Brugge ‘tvrije : vertegenwoordigd door Jan Cordonnier en Frederic Penel RC Brugge
  • RC Knokke-Oostkust vertegenwoordigd door Peter Vandendriessche en Dirk Vandepitte
  • RC Brugge West : vertegenwoordigd door Filip Babylon en Johan Dejonghe
  • Zonta Damme : vertegenwoordigd door Nanou Leenesonne en Hilde De Loore
  • Zonta Brugge : vertegenwoordigd door Catheline Verdegem

De IVZW heeft als doel initiatieven te ontplooien in de medische, welzijns-, onderwijs-, zorg- en gezondheidssector evenals de ondersteuning van economische microprojecten in Oeganda vanuit de visie en beginselen vervat in de opdrachtverklaring van Rotary International, Rotary Foundation en Zonta International of gelijkgestemde serviceclubs.Missie 2018

Concreet zal de missie in 2018 actief zijn in de streek van Lira in het Noorden van Oeganda – zo’n 350 km van Kampala. De regio van de gruweldaden door het rebellenleger van destijds Joseph Kony. Zij ontvoerden jongeren om hen als kindsoldaten in te zetten.

De medische missie telt dit jaar 60 vrijwilligers die focussen op 4 projecten:

  • Chirurgie en oftalmologie in het St John’s Hospital op 70 km van Lira.
  • Outreach: Elke dag vertrekken 2 medische en paramedische teams (artsen, tandartsen, apothekers, verpleegkundigen, optiekers) naar afgelegen dorpen.
  • Bijenproject o.l.v. RC Waregem ism RC Lira
  • Food for thought van RC Brugge Zuid ism RC Kampala West : verstandelijke achterstand van kinderen door éénzijdige voeding aanpakken van in de moederschoot

Er worden ook duurzame projecten uitgewerkt. In het verleden werd gefocust op de bouw van waterbronnen, visputten, een tropische apotheek, solar cooking en de bouw van latrines.

Elke vrijwilliger betaalt zelf zijn reis- en hotelkosten en zorgt nog eens voor 1000€ sponsoring.